Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Grabowcu

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1879
- brak danych - 1810 - 1879
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
- brak danych - - brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD; zmiana liczby jednostek wynika z pomyłek w inwentarzu rozbitego zbioru 113;

Amount of archival material

82

0

0

2.28

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -