Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krasnobrodzie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1938
- brak danych - 1810 - 1875
1919 - 1926
1928 - 1928
1931 - 1933
1935 - 1935
1938 - 1938
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
- brak danych - - brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD

Amount of archival material

168

0

0

3.86

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -