Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Katedralnej św. Jana w Lublinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1826-1915
- brak danych - 1826 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
spis roboczy Yes - brak danych -
Siedziba parafii: Lublin, diecezja lubelska, dekanat lubelski
Katedra p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
Miejscowości należące do parafii: Lublin, Wieniawa, wsie Czechów, Czechówka Dolna, Dąbrowica, Płouszowice, Rury, Sławin, Sławinek, Snopków, Wola Sławińska, Wrotków. W 1884 r. utworzono w Lublinie nową parafię przy kościele p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Od tej pory zasięg terytorialny parafii katedralnej ograniczył się do samego Lublina z wyłączeniem ulic sąsiadujących z kościołem św. Pawła (patrz zespół nr 1860).
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
- brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1826-1869, nr mikrofilmów: 371991, 371993-372037;

Amount of archival material

104

0

0

3.44

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -