Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łabuniach, filia w Komarowie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1882
- brak danych - 1810 - 1882
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
- brak danych - - brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD; sygn. 24 zawiera listę osób należących do parafii greckokatolickiej w Komarowie z 1875 r.

Amount of archival material

92

0

0

1.46

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -