Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Świerżach/Żalinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1916 [1951, 1959]
- brak danych - 1810 - 1916
1951 - 1951
1959 - 1959
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
czeski
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD

Amount of archival material

164

0

0

1.64

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -