Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Świerżach, filia w Dorohusku

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1914
- brak danych - 1810 - 1810
1812 - 1817
1819 - 1823
1825 - 1825
1829 - 1886
1907 - 1914
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD;

Amount of archival material

100

0

0

0.78

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -