Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Trzebieszowie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1873
- brak danych - 1810 - 1873
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
- brak danych - - brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD; w wyniku rozpoznania zespołu stwierdzono błąd w datacji zespołu, w którym występują również akta z 1873 r.;

Amount of archival material

93

0

0

2.15

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -