Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Trzebieszowie, filia w Konkolewnicy

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1804-1942 [2012, 2016]
- brak danych - 1810 - 1942
2012 - 2012
2016 - 2016
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
- brak danych - - brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD

Amount of archival material

110

0

0

1.54

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -