Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wohyniu

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1814-1917 [2013, 2015]
- brak danych - 1814 - 1917
2013 - 2013
2015 - 2015
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
- brak danych - - brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD

Amount of archival material

72

0

0

0.90

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -