Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Lipsku

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1811-1874
- brak danych - 1811 - 1874
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
- brak danych - - brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD

Amount of archival material

107

0

0

0.83

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -