Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Nosowie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1874
- brak danych - 1810 - 1874
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
łaciński
spis roboczy Yes ZoSIA
- brak danych - - brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD

Amount of archival material

77

0

0

0.79

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -