Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Żernikach

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1813-1873[1874-1879]
- brak danych - 1813 - 1873
1874 - 1879
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
spis roboczy Yes ZoSIA
Siedziba parafii: Zimno, Żerniki
Miejscowości należące do parafii: Ratyczów, Zimno, Żerniki
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNE
księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1813-1825, sygn. 1-5, 7-13, 15 (13 j.a.)alegaty z lat 1817, 1824-1825, sygn. 6, 14, 16 (3 j.a.)
II. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi pierwopisowe urodzeń (unikaty) z lat 1848-1871, sygn. 17-18 (2 j.a.)księgi pierwopisowe małżeństw (unikaty) z lat 1826-1879, sygn. 19-20 (2 j.a.), od 1874 r. wpisy prawosławneksięga pierwopisowa zgonów (unikat) z lat 1851-1873, sygn. 21 (1 j.a.)księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1875, sygn. 22, 24-34, 36-43, 45-52, 54-61, 63-76 (50 j.a.)alegaty z lat 1826, 1836-1837, 1839-1845, 1847-1853, 1855-1861; sygn. 23, 35, 44, 53, 62 ( 5 j.a.);
obecnie gm. Ulhówek, pow. tomaszowski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1814-1871, nr mikrofilmów: 390747-390804;

Amount of archival material

76

0

0

0.80

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -