Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Opolu

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1845-1934 [2015]
- brak danych - 1845 - 1934
2015 - 2015
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
spis roboczy Yes - brak danych -
Siedziba parafii: Opole, pow. włodawski., diecezja lubelska, dekanat włodawski
Kościół p.w. Zwiastowania NMP
Miejscowości należące do parafii: Antopol, Czortówka, Hola, Hołowno, Horostyta, Ignaców, Kalinka, Kaniuki, Kodeniec, Kropiwki, Krzywowierzba, Lipówka, Lubiczyn, Mosty, Mosciska, Niecielin, Nietiahy, Holendernia, Opole, Pachole, Piechy, Rusiły, Sytyta, Szlubów, Szmokotówka, Wyhalew, Zahajki, Zadubie (Zadębie), Zaliszcze, Zamołodycze
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi pierwopisowe urodzeń (unikaty) z lat 1889-1910, sygn. 2, 3 (2 j.a.);
księgi pierwopisowe małżeństw (unikaty) z lat 1845-1930, sygn. 1, 5 (2 j.a.);
księgi pierwopisowe zgonów (unikaty) z lat 1876 - 1934, sygn. 7, 8 (2 j.a.);
indeksy do aktów urodzeń za lata 1905-1906, 1910 sporządzone w USC w Podedwórzu [2015], sygn. 4 (1 j.a.);
indeksy do aktów małżeństw za 1930 sporządzone w USC w Podedwórze [2015], sygn. 6 (1 j.a.);
indeksy do aktów zgonów z 1934 r. sporządzone w USC w Podedwórzu [2015], sygn. 9 (1 j.a.);
obecnie gm. Podedwórze, pow. parczewski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zespół nie został zmikrofilmowany;

Amount of archival material

9

0

0

0.14

0.00

0.00

Amount of non-archival material

- brak danych -

0.00

- brak danych -