Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Targowisko Zwierzęce w Lublinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1937-1950
- brak danych - 1937 - 1950
1947 - 1949
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - gospodarka komunalna polski
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - akta przejęte wraz z aktami Zarządu m. Lublina; zmiana dat skrajnych i rozmiaru wynikła ze zewidencjonowania zespołu, jest to stan faktyczny;
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 53 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/26/0/-/1 Zarząd Miejski w Lublinie. Targowisko [zwierzęce]. Preliminarz budżetowy na 1937/38 rok 1937 0
35/26/0/-/2 Zestawienie informacji dotyczących historii Rzeźni Miejskiej w Lublinie w latach 1926-1939 1940 0
35/26/0/-/3 Sprawozdanie z objęcia Rzeźni Miejskiej po działaniach wojennych w dniu 10 VIII 1944 r. 1944 0
35/26/0/-/4 Protokół komisyjnego ustalenia wartości czynszowej budynków i lokali oraz placów użytkowanych przez różne instytucje i osoby na terenie Rzeźni Miejskiej w Lublinie z dnia 5 XII 1940 r. 1940 0
35/26/0/-/5 Załącznik do bilansu Fabryki Konserw (Fleischwarenfabrik) z dnia 31 I 1944 r. 1944 0
35/26/0/-/6 Wykaz strat powstałych w Rzeźni Miejskiej w okresie działań wojennych 1944 0
35/26/0/-/7 Cennik usług w Rzeźni Miejskiej obowiązujący od 7 XII 1944 r. 1944 0
35/26/0/-/8 Informacja o dłużniku Rzeźni Miejskiej - firmie zagranicznej "Poels et Co" 1944 0
35/26/0/-/9 Wykaz skradzionych przedmiotów w Rzeźni Miejskiej od 27 VII 1944 r. do 31 III 1945 r. 1945 0
35/26/0/-/10 Sprawozdanie z dnia 6 VII 1945 r. dotyczące opisu stanu majątkowego Rzeźni Miejskiej w Lublinie przez Komisję Techniczno-Budowlaną i Komisję Administracyjno-Finansową powołane przez Miejską Radę Narodową i Zarząd Miejskie [w Lublinie] 1945 0
35/26/0/-/11 Opis stanu budynku Rzeźni Miejskiej sporządzony przez Komisję Techniczno-Budowlaną powołaną przez Przewodniczącego MRN w Lublinie oraz kosztorys na wykonanie koniecznych prac remontowych 1945 0
35/26/0/-/12 Protokoły z posiedzenia w dn. 16 VI 1945 r. Komisji Finansowo-Technicznej powołanej do opisania stanu majątkowego Rzeźni Miejskiej przez Prezydenta Miasta Lublina 15 VI 1945 r. 1945 0
35/26/0/-/13 Protokół z kontroli zewnętrznej dokonanej przez głównego księgowego MRN w Lublinie w Rzeźni Miejskiej w dn. 18 VI 1945 r. 1945 0
35/26/0/-/14 Sprawozdania Komisji Finansowo-Technicznej dotyczące stanu majątku Rzeźni Miejskiej w Lublinie 1946 0
35/26/0/-/15 Plan kont buchalterii Rzeźni Miejskiej [w Lublinie] 1946 0
1 2 3 4

Amount of archival material

53

0

0

0.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -