Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Dubienki

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1758-1826
- brak danych - 1758 - 1823
1826 - 1826
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Dubienka miasto królewskie. Powstała na gruntach wsi Dębno. Prawa miejskie otrzymało 10 lutego 1588 r. od króla Zygmunta III Wazy, z inicjatywy Jana Siemieńskiego. Ustrój miasta opierał się na prawie magdeburskim. Władzę w mieście sprawowały rada i ława. Czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem mieszkańców należało do głównych obowiązków rady miejskiej. Na czele 4-osobowej rady stał burmistrz. Rajców, z których każdy przez jeden kwartał pełnił urząd burmistrza, wybierano na okres jednego roku. Funkcje sądownicze sprawował wójt wraz z ławnikami. Ławnicy wybierani byli na roczną kadencję. Władze miejskie wybierano na podstawie przepisów prawa niemieckiego jeszcze w okresie Księstwa Warszawskiego. W okresie Królestwa Polskiego organizację władz miejskich określały postanowienia namiestnika z 3 II 1816 r. oraz reskrypt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji z 11 III 1818 r.
Status prawny – administracja ogólna – akta miast i administracja miejska.
Księgi wpisów wieczystych, 1758-1823, 1826, 8 j.a.
Księga intabulacji, 1803-1823, 1826, 1 j.a.
Sumariusze i indeksy transakcji wieczystych i czasowych, 1803-1809, 6 j.a.

Z roku 1826 pochodzą informacje o rozpoczęciu ksiąg ingrosacji, ale brak wpisów tego typu.
nr mikrofilmów: 110815-110829
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 15 2464

Amount of archival material

15

15

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -