Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Kamionki

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1481-1861
- brak danych - 1481 - 1861
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes wykonany po skontrum
Kamionka zyskała prawa miejskie z inicjatywy marszałka Królestwa i wojewody sandomierskiego Jana Głowacza Oleśnickego między 1450 r. a 1460 r. Kolejnymi właścicielami miasta byli: Szamotulscy, Daniełowicze, Samuel Prażmowski, Piotr Pepłowski, Franciszek Bieliński oraz Aleksander August Zamojski. Ten ostatni nabył dobra Kozłowieckie wraz z Kamionką. Znajdowały się one w rękach Zamojskich aż do 1869 r. tj. do czasu utraty praw miejskich.
Ponieważ akt lokacyjny, który określał ustrój miasta nie zachował się można tylko z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że opierał się on na prawie magdeburskim, zwyczajowym i zarządzeniach właścicieli oraz władz samorządowych, podobnie jak miało to miejsce w innych tego typach miastach prywatnych, lokowanych na terenie Lubelszczyzny w tym okresie.
W okresie Królestwa Polskiego organizację władz miejskich określały postanowienia namiestnika z 3 II 1816 r. oraz reskrypt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji z 11 III 1818 r.
Księgi wójtowsko-radzieckie, 1481-1811, 12 j.a.
Akta spraw, 1804-1861, 6 j.a.
nr mikrofilmów ksiąg: 111002-111012
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 18 3968
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/36/0/-/1 [Księga transakcji wieczystych i czasowych urzędu łączonego] 1481, 4 VII-1558, 5 I 198
35/36/0/-/2 Liber actionum inscriptionumque [Księga wieczysta urzędu łączonego] 1543-01-26 - 1576-03-26 388
35/36/0/-/3 [Księga wieczysta urzędu łączonego] patrz syg. 9 cz. b. 1576-05-07 - 1634-07-01 471
35/36/0/-/4 [Księga wieczysta urzędu łączonego] 1672-03-16 - 1743-04-29 469
35/36/0/-/5 [Księga wieczysta urzędu łączonego] (1727), 1750-01-28 - 1783-11-07 592
35/36/0/-/6 [Księga wieczysta urzędu miejskiego (łączonego)] 1784-03-16 - 1807-05-22 475
35/36/0/-/7 [Księga wieczysta urzędu miejskiego (łączonego)] 1807-05-30 - 1811.01.04 82
35/36/0/-/8 Księga transakcji czasowych burmistrzowsko - radziecka 1576-11-06 - 1619-03-25 574
35/36/0/-/9 a. [Księga sądowa urzędu łączonego]s. 1-64 b. [Księga wieczysta urzędu łączonego] s. 65-426 a. 1628-06-30 - 1643-02-10; b. 1634-07-22 - 1665-03-09 429
35/36/0/-/10 [Księga sądowa urzędu miejskiego (lączonego)] 1780-05-03 - 1787-12-05 182
35/36/0/-/11 DECRETA Miasta Kamionki [Księga sądowa urzędu miejskiego (łączonego)] 1788-05-30 - 1811-01-04 108
35/36/0/-/12 Wpisy miasta Kamionki od Roku 1795tego [Rejestr spraw sądowych urzędu miejskiego (łączonego)] 1795, 1801 0
35/36/0/-/13 [ Proces mieszkańców miasta z proboszczem rz.-kat. o dziesięciny. Korespondencja] 1804, 1806, 1823 0
35/36/0/-/14 [Postępowanie dowodowe magistratu w sprawie uprawnień propinacyjnych miasta. Korespondencja, protokół] 1821, 1847 0
35/36/0/-/15 [Proces mieszkańców miasta z dziedzicami o grunty, prawo propinacji i czynsze. Notatki, wypłaty] 1847, 1849 0
1 2

Amount of archival material

18

18

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -