Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Końskowoli

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1581-1810
- brak danych - 1581 - 1810
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes wykonany po skontrum
Końskowola lokowana została 8 VI 1532 r. przez Zygmunta Augusta na gruntach wsi Konińska Wola, z inicjatywy chorążego i miecznika krakowskiego Andrzeja Tęczyńskiego. Kolejnymi właścicielami Końskowoli byli: Konińscy, Tęczyńscy, Zbarascy, Lubomirscy, Sieniawscy i Czartoryscy. Po powstaniu listopadowym Końskowola utraciła charakter miasta prywatnego i przeszła na własność rządu.
Ustrój miasta oparty był na prawie magdeburskim. Na czele 4-osobowej rady stał burmistrz. Racjów wybierano na okres jednego roku, z których każdy przed jeden kwartał pełnił urząd burmistrza. Władzę sadowniczą sprawował wójt, mianowany przez właściciela, wraz z 7 ławnikami. Ławnicy wybierani byli na roczna kadencję. Dwu z nich mianował właściciel, dwu wybierała społeczność Końskowoli. Istotne zmiany w ustroju miasta przyniósł XIX w. Pierwszym jej etapem była austriacka reforma municypalna, kontynuowana w okresie Księstwa Warszawskiego.
Księgi zapisów wieczystych, 1581-1810, 6 j.a.
Księgi zapisów czasowych, sądowych, 1726-1810, 3 j.a.
nr mikrofilmów: 111057-111064
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
2 Księgi 9 1581-1810 2422

Amount of archival material

9

9

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -