^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Projekt młyna motorowego A. Wojtasiewicza w Kotuniu , pow. siedlecki]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 2141
- brak danych -
1921

1921 - 1921
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 738
luzy - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -