Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Markuszowa

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1585-1811
- brak danych - 1585 - 1811
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes wykonany po skontrum
Markuszów miasto prywatne. Prawa miejskie otrzymał około 1550 r. Właścicielami Markuszowa byli: Firlejowie, Tarnowscy, Hryniewieccy, Zbyszewscy. Ustrój miasta opierał się na prawie magdeburskim. Ze względu na fakt, że było to miasto prywatne decydujący głos w sprawach ustawodawczo-administracyjnych należał do właściciela miasta, który rządził przy pomocy władz miejskich. Czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem mieszkańców należało do głównych obowiązków rady miejskiej. Na czele 4-osobowej rady stał burmistrz. Rajców, z których każdy przed jeden kwartał pełnił urząd burmistrza, wybierano na okres jednego roku. Funkcje sądownicze sprawował wójt wraz z ławnikami. Ławnicy wybierani byli na roczną kadencję. Władze miejskie wybierano na podstawie przepisów prawa niemieckiego jeszcze w okresie Księstwa Warszawskiego. W okresie Królestwa Polskiego organizację władz miejskich określały postanowienia namiestnika z 3 II 1816 r. oraz reskrypt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji z 11 III 1818 r. Postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim w 1870 r. zamienione na osadę.
Status prawny – administracja ogólna – akta miast i administracja miejska.
Księgi wójtowsko-radzieckie, 1585-1806, 5 j.a.
Protokół Magistratu Miasta Markuszowa, 1798-1811, 1 j.a.
nr mikrofilmów ksiąg: 111124-111129
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
2 Księgi 6 1585-1811 2183

Amount of archival material

6

6

0

0.25

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -