Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Sawina

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1546-1811
- brak danych - 1546 - 1811
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes wykonany po skontrum
Sawin miasto prywatne biskupów chełmskich. Prawa miejskie otrzymał w 1456 r. od Kazimierza Jagiellończyka. Ustrój miasta opierał się na prawie magdeburskim. Ze względu na fakt, że było to miasto duchowne następnie prywatne decydujący głos w sprawach ustawodawczo-administracyjnych należał do właściciela miasta, który rządził przy pomocy władz miejskich. Czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem mieszkańców należało do głównych obowiązków rady miejskiej. Na czele 4-osobowej rady stał burmistrz. Rajców, z których każdy przed jeden kwartał pełnił urząd burmistrza, wybierano na okres jednego roku. Funkcje sądownicze sprawował wójt wraz z ławnikami. Ławnicy wybierani byli na roczną kadencję. Władze miejskie wybierano na podstawie przepisów prawa niemieckiego jeszcze w okresie Księstwa Warszawskiego. Postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim w 1869 r. zamienione na osadę.
Status prawny – administracja ogólna – akta miast i administracja miejska.
Księgi wójtowsko-radzieckie, 1546-1806, 9 j.a.
Protokół zapisów, 1801-1806, 1 j.a.
Protokół ingrosacji, 1807-1811, 1 j.a.
nr mikrofilmów: 110886-110897
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
2 Księgi 12 1546-1811 4017

Amount of archival material

11

11

0

0.70

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -