Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Tarnogóry

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1767-1817
- brak danych - 1767 - 1817
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes wykonany po skontrum
Tarnogóra miasto królewskie. Lokowane na gruntach wsi Ostrzyca i Izbica jako Nowy Tarnów. Prawa miejskie otrzymała w 1540 r. Ustrój miasta opierał się na prawie magdeburskim. Władzę w mieście sprawował wójt dziedziczny w imieniu właściciela czyli króla. Czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem mieszkańców należało do głównych obowiązków rady miejskiej. Na czele rady stał burmistrz. Rajców, z których każdy przed jeden kwartał pełnił urząd burmistrza, wybierano na okres jednego roku. Funkcje sądownicze sprawował wójt wraz z ławnikami. Ławnicy wybierani byli na roczną kadencję. Władze miejskie wybierano na podstawie przepisów prawa niemieckiego jeszcze w okresie Księstwa Warszawskiego. W okresie Królestwa Polskiego organizację władz miejskich określały postanowienia namiestnika z 3 II 1816 r. oraz reskrypt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji z 11 III 1818 r. Postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim w 1869 r. zamienione na osadę.
Status prawny – administracja ogólna – akta miast i administracja miejska.
Księgi zapisów wieczystych i czasowych, wyroków, 1767-1817, 9 j.a. nr mikrofilmów: 110901-110909
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
2 Księgi 9 1767-1817 3169

Amount of archival material

9

9

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -