Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Uchań

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1484-1811
- brak danych - 1484 - 1484
1596 - 1596
1614 - 1811
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes wykonany po skontrum
Uchanie miasto prywatne. Prawa miejskie otrzymało w 1596 od króla Zygmunta III (lokacje z 1484 i 1505 r., nie doszły do skutku). Właścicielami Uchań byli: Jasińscy, Uchańscy, Daniłłowicze, Potoccy. Ustrój miasta opierał się na prawie magdeburskim. Ze względu na fakt, że było to miasto prywatne decydujący głos w sprawach ustawodawczo-administracyjnych należał do właściciela miasta, który rządził przy pomocy władz miejskich. Czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem mieszkańców należało do głównych obowiązków rady miejskiej. Na czele 4-osobowej rady stał burmistrz. Rajców, z których każdy przed jeden kwartał pełnił urząd burmistrza, wybierano na okres jednego roku. Funkcje sądownicze sprawował wójt wraz z 7 ławnikami. Ławnicy wybierani byli na roczną kadencję. Władze miejskie wybierano na podstawie przepisów prawa niemieckiego jeszcze w okresie Księstwa Warszawskiego. W okresie Królestwa Polskiego organizację władz miejskich określały postanowienia namiestnika z 3 II 1816 r. oraz reskrypt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji z 11 III 1818 r. Postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim w 1869 r. zamienione na osadę.
Status prawny – administracja ogólna – akta miast i administracja miejska.
Dokumenty, 1484, 1596, 1625, 3 j.a.
Księgi wójtowsko-radzieckie, 1614-1811, 8 j.a.
nr mikrofilmów ksiąg: 110966-110973

Amount of archival material

11

11

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -