Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Lublinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
Previous archive Next archive
9090.24 10200.0
2.0 33
12735 916

Oddział I – gromadzenia i opracowania zasobu,
Oddział II – informacji archiwalnej,
Oddział III – nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym,
Oddział IV – ewidencji i udostępniania,
Pracownia konserwacji archiwalnej,
Sekcja prac naukowych i edukacji archiwalnej,
Dział finansowo-księgowy,
Dział administracji i kadr.

Oddział zamiejscowy w Chełmie,
Oddział zamiejscowy w Kraśniku,
Oddział zamiejscowy w Radzyniu Podlaskim

Archiwum Państwowe w Lublinie zostało powołane na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 31 lipca 1918 r. Rozpoczęło działalność 1 grudnia, gdy z Petersburga przyjechał do Lublina prof. Stanisław Ptaszycki, mianowany jego dyrektorem, a jednocześnie zaangażowany w nowo powstałym Uniwersytecie Lubelskim (późniejszy KUL).
W okresie okupacji hitlerowskiej Archiwum zostało włączone w struktury niemieckie i podlegało Urzędowi Archiwalnemu (Archivamt) przy Urzędzie Okręgu Lubelskiego.
Po zakończeniu okupacji Archiwum wznowiło działalność 27 lipca 1944 r. W latach 1952-1983 funkcjonowało pod nazwą Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie.