^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

O postrojkě Ǎnašem˝ Varšavskim˝ kamen[nago] 4h˝ êtaž[nago] žilago fligelâ pod ˝ No 542 po Petrokovskoj ulicě v˝ gorodě Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 1011
O budowie przez Janasza Warszawskiego murowanej, trzypiętrowej oficyny pod numerem 542 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi
1889

1889 - 1889
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Piotrkowska 128
296/1889 602
poszyt rękopis
do konserwacji
10 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

Creutzburg, Edward (technik budowlany)
Warszawski, Janasz (właściciel nieruchomości)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Piotrkowska 128

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -