^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

O postrojkě Ǎnašem˝ Varšavskim˝ kamennago odno-êtažnago žilago fligelâ na mêstnosti No 542 po Petrokovskoj ulicê v˝ gor[ode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 1623
O budowie przez Janasza Warszawskiego murowanej, parterowej oficyny mieszkalnej
1890

1890 - 1890
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Piotrkowska 128
411/1890 1047
poszyt - brak danych -
dobry
10 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

Majewski, Hilary (architekt, 1838-1892)
Warszawski, Janasz (właściciel nieruchomości)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Piotrkowska 128

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -