^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

O postrojkě Ǎnašem˝ Varšavskim˝ kamennyh˝ 4h˝ i 2h˝ êtažnyh˝ fligelej i perestrojkě 1-no êtažnoj krasil´ni na 2h˝ êtažnyj žiloj fligel´ na městnosti No 535 po Petrokovskoj ul[ice] v˝ g[orode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 1961
O budowie przez Janasza Warszawskiego trzypiętrowej i piętrowej oficyny i przebudowie parterowej farbiarni na piętrową oficynę mieszkalną na nieruchomości pod numerem 535 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi
1891

1891 - 1891
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości i nadzorującego budowę, protokół oględzin istniejącego budynku, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Piotrkowska 114
244/1891 1271
poszyt rękopis
dobry
9 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

Majewski, Hilary (architekt, 1838-1892)
Warszawski, Janasz (właściciel nieruchomości)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Piotrkowska 114

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -