^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 39/1/0 Rząd Gubernialny Piotrkowski » Series:: 4 Wydział Budowlany » File/unit:: 442

O postrojkě Jonasom˝ Varšavskim˝, kamen[nago] 4h˝ êtaž[nago] žilago fligelâ s˝ ustrojstvom˝ kamen[noj] 2h˝ êtaž[noj] kučki pod˝v˝ pod No 536 po Petrokovskoj ul[ice] v˝ g[orode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 442
O budowie przez Janasza Warszawskiego murowanego, trzypiętrowego domu mieszkalnego oraz murowanej piętrowej kuczki pod numerem 536 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi
1888

1888 - 1888
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ulica Piotrkowska 116
99/1888 245
poszyt rękopis
dobry
7 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

Markiewicz, Ignacy (architekt, 1825-1908)
Warszawski, Janasz (właściciel nieruchomości)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Piotrkowska 116

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -