Archival resources online szukajwarchiwach.pl
Collection: 39/1/0 Rząd Gubernialny Piotrkowski » Series:: 4 Wydział Budowlany » File/unit:: 6231 » Item: 1

Proekt˝ postrojki kam[ennago] 1-o êtaž[nago] s˝ podvalami zdanìâ dlâ skladov i kamen[nago] 4h˝ êtaž[nago] s˝ trempelem˝ i podvalami žilago fligelâ vo dvorovom˝ městě g[ospodi]na J[anaša] Varšavskago po˝ N 535 i 536 po Petrokovskoj ulicě v˝ gor[ode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
obiekt techniczny
1 10
Projekt budowy murowanego, parterowego, podpiwniczonego budynku magazynowego i murowanej, podpiwniczonej, trzypiętrowej oficyny mieszkalnej z poddaszem na nieruchomości Janasza Warszawskiego pod numerami 535 i 536 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi
1896

1896 - 1896
rosyjski
Fasada, przekrój, rzuty kondygnacji, plan sytuacyjny posesji, plan orientacyjny
dobry 1:84
29 282
Fasada w skali 1:84, pozostałe elementy w skalach: 1:175, 1:420, 1:2100

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -