Archival resources online szukajwarchiwach.pl
Collection: 39/1/0 Rząd Gubernialny Piotrkowski » Series:: 4 Wydział Budowlany » File/unit:: 8289 » Item: 1

Zamenitel´nyj proekt˝ postrojki kamennago 4h˝ êt[ažnago] s˝ trempelem˝ fligelâ dlâ tkackih˝ stankov˝, 1-o êt[ažnoj] kotel´noj i mašinnago pokoâ, i proekt˝ pristrojki kamennoj 4h˝ êt[ažnoj] s˝ trempelem˝ mehaničeskoj tkackoj, 4h˝ êt[ažnago] s˝ pogrebom˝ žilago fligelâ dlâ služaŝih˝ pri fabrike i kam[ennyh] 1-êt[ažnyh] vo služb˝ dvorovom˝ městě g[ospodi]na J[anaša] Varšavskago po˝ No 535 i 536 po Petrokovskoj ulicě v˝ g[orode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
obiekt techniczny
1 13
Projekt zamienny budowy murowanej, trzypiętrowej oficyny z poddaszem - tkalni, parterowych: kotłowni i maszynowni, projekt dobudowy murowanej, trzypiętrowej tkalni mechanicznej, trzypiętrowej, podpiwniczonej oficyny mieszkalnej dla służby fabrycznej i murowanego, parterowego budynku gospodarczego na nieruchomości Janasza Warszawskiego pod numerami 535 i 536 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi
1900

1900 - 1900
rosyjski
Fasady, przekroje, rzuty, plan sytuacyjny posesji, plan orientacyjny
dobry 1:84
28 317
Fasada w skali 1:84, pozostałe elementy w skalach: 1:175, 1:420, 1:4200

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -