Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Naczelnik Powiatu Piotrkowskiego

Archiwum Państwowe w Łodzi
- brak danych - 1816-1866[1867]
- brak danych - 1816 - 1866
1867 - 1867
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Podział administracyjny Królestwa Polskiego na województwa i obwody został wprowadzony postanowieniem Namiestnika z dnia 16.01.1816 r. Utworzony w ten sposób obwód piotrkowski wchodził w skład województwa mazowieckiego (od 1837 r. guberni). Na jego czele stał komisarz obwodowy, podległy komisji województwa. Dla potrzeb administracji sądowej obwód został podzielony na dwa powiaty: piotrkowski i radomszczański. Na mocy ukazu z dnia 11.10.1842 r. przemianowano obwody na powiaty, powiaty na okręgi sądowe, a komisarzy obwodów na naczelników powiatów. Do kompetencji komisarza, a następnie naczelnika należały: wykonywanie poleceń komisji województwa, a później rządu gubernialnego oraz zdawanie raportów ze sposobu ich wykonania, przekazywanie poleceń władz magistratom miast i urzędom gminnym, a ponadto szereg obowiązków z zakresu administracji cywilnej, gospodarki miast, handlu, oświaty, nadzoru nad skarbowością, zdrowia, instytucji społecznych oraz porządku publicznego. Strukturę urzędu tworzyły wydziały: Administracyjny, Policyjny, Wojskowy i Skarbowy oraz sekcje Wyznań i Oświecenia. Urząd naczelnika powiatu uległ likwidacji z końcem 1866 r., na skutek ustawy o zarządzie gubernialnym i powiatowym w Królestwie Polskim. Wydział Administracyjny: lokal na pomieszczenie urzędu naczelnika, akta urzędników i emerytur, 1818-1866, sygn. 1-7; pożyczki na budowy domów w miastach powiatu piotrkowskiego, 1834-1866, sygn. 8-12; akta dotyczące poszczególnych miast (regulacje, inwestycje miejskie, propinacja): Brzeźnica 1836-1866, sygn. 14-17, Pajęczno, 1844-1866, sygn. 18-19, Piotrków, 1834-1866, sygn. 20-57, Radomsko, 1852-1860, sygn. 58; akta majątków i wsi, 1835-1866, sygn. 59-72 - opór chłopów przeciwko pańszczyźnie, skargi na nadużycia dworu, tabele prestacyjne i dodatkowe. Sekcja Wyznań: nadzór nad funduszami i majątkiem bożnic, cerkwi i kościołów, 1857-1866, sygn. 73-84. Sekcja Oświecenia: utrzymanie szkół elementarnych i szkoły rolniczej w Radomsku, 1816-1866, sygn. 85-91. Wydział Policyjny, 1816-1866 [1867], sygn. 92-109 - ustanowienie milicji, wydarzenia nadzwyczajne, ruch ludności, ceny artykułów żywnościowych, nadzór nad więzieniami, szpitalami, domami schronień. Wydział Wojskowy, 1857-1866, sygn. 110-125 - urlopowanie żołnierzy i ich zabezpieczenie materialne, odznaczenia dla wojskowych, organizowanie lazaretów i kwater. Wydział Skarbowy, 1817-1866, sygn. 126-159 - ściąganie należności podatkowych, ubezpieczenia majątków, fundusze kościelne zajęte przez skarb, spisy majątków kościelnych, składka ogniowa mieszkańców Piotrkowa. - brak danych -

Amount of archival material

161

161

0

6.81

6.81

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -