Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Powiatowy Łódzki

Archiwum Państwowe w Łodzi
- brak danych - 1867-1914
Lodzinskoe Uezdnoe Upravlenie 1867 - 1914
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zarząd powiatowy rozpoczął swą działalność 1.01.1867 r. w oparciu o ustawę z 31.12.1866 r. o zarządzie gubernialnym i powiatowym w Królestwie Polskim. Był organem administracji państwowej ogólnej pierwszej instancji. Kierował nim naczelnik podlegający gubernatorowi. Do zadań naczelnika należało czuwanie nad zachowaniem ogólnego porządku, bezpieczeństwa i spokoju, nad należytym załatwianiem spraw w zarządzie powiatowym i w urzędach pozostających pod jego nadzorem. Do niego należała rewizja magistratów, urzędów gminnych i szpitali. Podlegała mu również straż ziemska w powiecie. Do pomocy naczelnikom przydano dwóch zastępców do spraw administracyjnych i policyjnych. Ten drugi z urzędu był naczelnikiem straży ziemskiej. Obaj zastępcy (zwani też pomocnikami), lekarz powiatowy i budowniczy lub inżynier tworzyli pod przewodnictwem naczelnika zarząd powiatowy, który wypełniał zadania o charakterze administracyjno-policyjnym, nie zastrzeżone do osobistej decyzji naczelnika. Wszystkie sprawy kierowane do naczelnika powiatu i do zarządu powiatowego załatwiane były przez biuro zarządu, które składało się z trzech wydziałów: ogólnego, administracyjnego i wojskowo-policyjnego. Pierwszym kierował sekretarz, drugim pomocnik administracyjny, trzecim naczelnik straży ziemskiej. 1. Wydział Ogólny, 1908-1914, sygn. 1-52: zarządzenia i okólniki, materiały statystyczne dotyczące ilości ziemi, nieruchomości, fabryk, zakładów rzemieślniczych, młynów, aptek, szkół i stowarzyszeń, korespondencja w sprawach urzędników Zarządu, szpitala więziennego, spisu ludności w 1892 r., wyborów do Dumy, obchodów 300-lecia panowania Romanowów i 50-lecia reformy włościańskiej w Królestwie Polskim. 2. Wydział Administracyjny: a) Referat Miejski, 1874-1914, sygn. 52-308: zarządzenia i okólniki, przychody i rozchody kas miejskich, dzierżawa dochodów miejskich i wykup nieuregulowanych nieruchomości i placów, sprawy rozwoju przestrzennego Łodzi, budowlane, odszkodowań za wywłaszczenia pod budowę linii kolejowej i tramwajowej, zezwolenia na budowę domów, budynków fabrycznych i obiektów sakralnych; b) Referat Finansowy: zarządzenia i okólniki, fundusz osobowy Zarządu, ściąganie podatków oraz zwalnianie od opłat skarbowych, ceny artykułów żywnościowych, depozyty. 3. Wydział Wojskowo-Policyjny, 1867-1914, sygn. 309-918: korespondencja tajna w sprawach powstańców styczniowych, emisariuszy, zatargów mieszkańców z władzami, nadużyć urzędników, nadzoru nad osobami powracającymi ze zsyłki, nastrojów antycarskich wśród chłopów, zarządzenia i okólniki w sprawach paszportowych, wojskowych, sanitarnych, zezwoleń na uroczystości religijne, korespondencja w sprawie wprowadzenia w 1905 r. stanu wojennego, aresztantów, ucieczek więźniów, transportu osób zesłanych, listy gończe, sprawozdania z działalności straży ziemskiej. 4. Pomoce kancelaryjne, 1877-1908, sygn. 919-942. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
39/5/0/-/1 K svedeniju i rukovodstvu 1911-1912 0
39/5/0/-/2 K svedeniju i rukovodstvu 1913 0
39/5/0/-/3 O dostavlenii svedenij k Vsepoddanejšemu otčetu za 1909 goda 1909 0
39/5/0/-/4 O sostavlenii statističeskich i drugich svedenij 0
39/5/0/-/4a O sostavlenii statističeskich i drugich svedenij 1910-1911 0
39/5/0/-/5 [Dane statystyczne dotyczące ilości bydła, zboża, osób-emigrantów do Ameryki Północnej i Południowej] 1910-1911 0
39/5/0/-/6 [Korespondencja, spisy, wyszczególnione ilości i rodzaje zasianych zbóż] 1910 0
39/5/0/-/7 [Dane statystyczne dotyczące płodów rolnych zwierząt, sprawozdania finansowe towarzystw, korespondencja w sprawie ochronek dla dzieci i ludzi starszych, pomocy dla obcokrajowców itp.] 1910-1911 0
39/5/0/-/8 [Sprawozdania statystyczne dot. nieruchomości, budła, lasów, sadów, ziemi ornej, przemysłu, zakładów rzemiślniczych, sklepów, aptek, młynów, składek itp. w poszczególnych gminach powiatu łódzkiego za rok 1910] 1910-1911 0
39/5/0/-/9 [Dane dotyczące zasianych gruntów zbożem ozimym w 1911 roku w poszczególnych gminach powiatu łódzkiego] 1911-1912 0
39/5/0/-/10 [Dane dotyczące zasianych gruntów zbożem ozimym w 1911 roku w poszczególnych gminach powiatu łódzkiego] 1911-1912 0
39/5/0/-/11 [Dane dotyczące zasianych gruntów zbożem ozimym w 1911 roku w poszczególnych gminach powiatu łódzkiego] 1911-1912 0
39/5/0/-/12 [Sprawozdania, dane statystyczne dot. nieruchomości, bydła, lasów, ziemi ornej, płac robotników, sklepów, aptek, młynów, składek itp. w poszczególnych gminach powiatu łódzkiego za 1911 rok] 1911-1912 0
39/5/0/-/13 [Statystyka: opłat za pracę, zasiewów, urodzaju w r. 1911] 1911 0
39/5/0/-/14 [Korespondencja w sprawie zbóż, towarzystw, spisy składów aptecznych oraz dane statystyczne dotyczące zwierząt] 1912 0
1 2 3 4 ... 30 31 32 33 34 ... 62 63 64 65

Amount of archival material

963

963

0

13.50

13.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -