Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Piotrkowski Oddział Rosyjskiego Towarzystwa Dobroczynności w Królestwie Polskim

Archiwum Państwowe w Łodzi
- brak danych - 1873-1914
Petrokovskoe Otdelenie Russkogo Blagotvoritel'nogo Obščestva v Carstve Pol'skom 1873 - 1914
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - dobroczynność i ochrona zdrowia rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Piotrkowski Oddział Rosyjskiego Towarzystwa Dobroczynności Publicznej powstał w maju 1868 r. Pierwszą przewodniczącą była żona gubernatora piotrkowskiego Zofia Kachanow. Działalność Towarzystwa polegała na organizowaniu imprez, z których dochody przeznaczano na cele dobroczynne, prowadzenie przytułku dla sierot i dzieci bezdomnych w Piotrkowie oraz akcji filantropijnych wśród społeczeństwa. Działalność Towarzystwa ustała wraz z wybuchem I wojny światowej. I. Akta ogólne, 1873-1914, sygn. 1-33: utworzenie przytułku św. Zofii, decyzje zarządu w sprawach wydawania zasiłków pieniężnych biednym i przyjmowania dzieci do przytułku, listy osób, które otrzymały zasiłki, dochody i wydatki Towarzystwa. II. Akta personalne wychowanków przytułku św. Zofii w układzie alfabetycznym, 1880-1913, sygn. 34-114. - brak danych -

Amount of archival material

116

116

0

0.80

0.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -