Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Archiwum Państwowe w Białymstoku
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
4/743/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Hajnówce - wybrakowany 0
4/744/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Hajnówce - wybrakowany 0
4/824/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Siemiatyczach - wybrakowany 0
4/497/0 vacat - Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim - wybrakowany 0
4/625/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Bielsku Podlaskim - wybrakowany 0
4/626/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Bielsku Podlaskim - wybrakowany 0
4/627/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Bielsku Podlaskim - wybrakowany 0
4/738/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Bielsku Podlaskim - wybrakowany 0
4/316/0 vacat - Główny Urząd Geodezji i Kartografii Delegatura w Białymstoku - włączony do zespołów 1045 i 1046 0
4/399/0 vacat - Zbiór map administracyjno-topograficznych województwa białostockiego - włączono do zespołów 1045 i 1046 0
4/346/0 vacat - Narodowy Bank Polski I Oddział Miejski w Białymstoku - włączony do zespołu nr 718 - NBP Oddział Wojewódzki 0
4/989/0 vacat - Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Kleszczelach - włączony do zespołu nr 913 - Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Kleszczelach 0
4/652/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brańsku powiat Bielsk Podlaski - włączony do zespołu 656 - Prezydium GRN w Popławach 0
4/546/0 vacat - Akta kościelne parafii prawosławnej w Kleszczelach - włączony do zespołu nr 372 - Akta kościelne różnych wyznań 0
4/547/0 vacat - Akta kościelne parafii prawosławnej w Kośnej - włączony do zespołu nr 372 - Akta kościelne różnych wyznań 0
1 2 3 ... 116 117