Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dom Starców w Warcie

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu
- brak danych - 1887-1895, 1904
- brak danych - 1887 - 1895
1904 - 1904
- brak danych - data not found
instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej - - - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

6

0

0

0.03

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -