Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu
Previous archive Next archive
2143.06 - brak danych -
438.4 12
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

Powiatowe Archiwum Państwowe w Sieradzu zostało utworzone na mocy zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 21 lipca 1950 r. w sprawie utworzenia oddziałów wojewódzkich archiwów państwowych. Działalność rozpoczęło w grudniu 1950 r. Zasięgiem obejmowało ówczesny powiat sieradzki. Archiwum mieściło się, przy ul. Zamkowej 6. W 1951 r. zostało przeniesione do budynku, przy ul. Dominikańskiej 4.
Wiosną 1951 r. na skutek reorganizacji sieci archiwów państwowych zlikwidowano Powiatowe Archiwum Państwowe w Wieluniu, a cały jego zasób został przejęty przez Archiwum w Sieradzu. Tym samym teren działania poszerzył się o powiat wieluński. Z dniem 1 stycznia 1955 r. teren działania Archiwum poszerzył się o powiat wieruszowski a od 1968 r. o wydzieloną na prawach powiatu Zduńską Wolę.
W 1956 r. a następnie w 1965 r. Archiwum po raz kolejny zmieniało swą siedzibę kolejno przy ul. Toruńskiej 3/5, a następnie przy ul. 15 Grudnia.
W połowie 1975 r. Archiwum zostało przekształcone w terenowy Oddział Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Łodzi, a w październiku tego roku pozyskało dawne pomieszczenia przy ul. Toruńskiej 3/5.

Od 1984 r. funkcjonuje pod nazwą Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu.
W 1995 r. Archiwum przejęło nieruchomość, przy ul. POW 5. Do nowej siedziby Archiwum przeniesione zostało w 1998 r. po zakończonych pracach remontowo - adaptacyjnych. Jednocześnie zlikwidowano magazyny, przy ul. Toruńskiej 3/5.

W chwili obecnej Oddział w Sieradzu obejmuje terenem działania powiat łaski, sieradzki, wieluński, zduńskowolski, gminę Rusiec z terenu powiatu bełchatowskiego, gminy: Działoszyn, Kiełczygłów, Siemkowice z powiatu pajęczańskiego, gminy: Dalików, Poddębice, Pęczniew, Wartkowice, Zadzim z powiatu poddębickiego oraz gminę Lututów z powiatu wieruszowskiego.

Kolejnymi kierownikami byli:
Ireneusz Owczarek (funkcję pełnił do 1 listopada 1952 r.)
Dr Jan Milczarek (1952 - 1991)
Maria Wisińska - Kluba (1991- 2002)
Anna Szefler (2002-2012)
Adriana Bryk (od 2012)

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
41/306/9 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamionaczyku - wydzielono do zespołu 549 0
41/632/0 vacat - Sąd Grodzki w Widawie - włączono do zespołu nr 430 - Sąd Grodzki w Widawie 0
41/306/10 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kłocku - wydzielono do zespołu 550 0
41/306/17 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ralewicach - włączono do zespołu 314 0
41/306/1 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Barczewie - wydzielono do zespołu nr 543 0
41/306/2 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bartochowie - wydzielono do zespołu nr 544 0
41/306/4 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chojnem - wydzielono do zespołu nr 545 0
41/306/7 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jakubicach - wydzielono do zespołu nr 548 0
41/306/12 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krokocicach - wydzielono do zespołu nr 551 0
41/306/15 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Prusinowicach - wydzielono do zespołu nr 555 0
41/306/16 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rzechcie - wydzielono do zespołu nr 556 0
41/306/20 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sikucinie - wydzielono do zespołu nr 557 0
41/306/21 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zagajewie - wydzielono do zespołu nr 560 0
41/353/2 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chorzynie - wydzielono do zespołu nr 681 0
41/353/3 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dalachowie - wydzielono do zespołu nr 682 0
1 2 3 ... 71 72