Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Pasłęku (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Pasłęku)

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - 1870-1914
Landratsamt Preussisch Holland 1870 - 1914
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd landrata wywodzi się z Marchii Brandenburskiej i pierwotnie wybierani na to stanowisko byli reprezentantami interesów stanowych. Od 1752r. w związku z likwidacją w Prusach urzędów starościńskich, powołani w ich miejsce landraci wypełniali swoje zadania jako przedstawiciele władzy państwowej. Ugruntowanie pozycji landrata w hierarchii organów władzy prowincjonalnej przyniosło rozporządzenie z 30.04.1815r. o jednolitej strukturze organizacji terytorialnej Prus. Państwo pruskie zostało podzielone na dziesięć prowincji (Provinz), te zaś na dwa lub więcej obwody rejencyjne (Regierungsbezirk); najniższą jednostką terytorialno-administracyjną był powiat (Kreis). Powiat pasłęcki znajdował się na obszarze Rejencji Królewieckiej. Całość spraw administracji państwowej, która spoczywała w rękach nadprezydenta w prowincji i prezydenta w rejencji, w powiecie pozostawała w gestii landrata. Późniejsza ustawa z 30.07.1883r. określiła szerokie kompetencje urzędu landrata, któremu podporzadkowane były wszelkie sprawy dotyczące gmin wiejskich, podatków, policji, wojska, szkolnictwa, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, komunikacji, budownictwa, handlu, przemysłu. Landrat podlegał bezpośrednio prezesowi rejencji. Od 1872r. mianowany był na ten urząd przez ministra spraw wewnętrznych, wcześniej wybierany był przez miejcowe środowisko szlachty. Landrat przewodniczył sejmikowi i wydziałowi powiatowemu. sprawy dyscyplinarne 1894-1895 sygn.1
sprawy akt stanu cywilnego 1886-1886 sygn.2
sprawy ogólne powiatu: korespondencja dot. opracowania historii powiatu, spis alfabetyczny miejscowości powiatu, sprawozdania 1896-1914 sygn.3-17
sprawa procesowa gminy Słobity 1870-1871 sygn.18
- brak danych -

Amount of archival material

18

18

0

0.11

0.11

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -