Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. giżycki

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - 1874-1911
Standesamt zu Orlen-Arlen 1874 - 1911
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie giżyckim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 12.09.1874r. Powstało wówczas 12 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Giżycko i Ryn. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów. Księgi małżeństw, 1875, 1877,1881, 1900, 1902-1904, 1911
Księgi zgonów 1874-1877, 1881-1882[,1891-1907], 1894,1895, 1898, 1903
- brak danych -

Amount of archival material

23

23

0

0.26

0.26

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -