Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Olsztynie

Archiwum Państwowe w Olsztynie
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
42/3002/0 Gminna Rada Narodowa we Wrzesinie pow. olsztyński 1952-1954 0
42/3003/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Gminna w Miłakowie 1982-1989 0
42/3004/0 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Olsztynie 1999-2010 0
42/3005/0 Urząd Stanu Cywilnego w Miłomłynie 1980-1989 0
42/3006/0 Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski Parasol" w Olsztynie 1995-2016 0
42/3007/0 Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych - Elżbieta Szwałkiewicz 2002-2013 0
42/3009/0 Stowarzyszenie Polskich Artystów Plastyków Studio Atelier 40 w Olsztynie 1975-2012 0
42/3014/0 Biuro Katastralne w Olsztynie 1844-1942 0
42/3015/0 Sąd Miejski w Suszu [1780] 1821-1848 0
42/3016/0 Sąd Ziemski i Miejski w Biskupcu [1792] 1803-1826 0
42/3020/0 Akta Komisarza Wyborczego w Olsztynie 1998-2010 0
42/3021/0 Akta komisji wyborczych z terenu działania Delegatury w Olsztynie z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 20.06.2010 r. i 04.07.2010 r. 2010-2010 0
42/3022/0 Akta komisji wyborczych z terenu działania Delegatury w Olsztynie z wyborów do organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21.11.2010 r. i 05.12.2010 r. 2010-2011 0
42/3023/0 Akta komisji wyborczych z terenu działania Delegatury w Olsztynie z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 09.10.2011 r. 2011-2011 0
42/3024/0 Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Kętrzynie 2007-2007 0
1 ... 218 219 220 221 222 ... 236 237