Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Opolu

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1811-1944
Kreisausschuss Oppeln 1811 - 1944
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - zespół otrzymał kartę B zgodnie z pismem NDAP znak ZNA-0031-3/07 z dnia 29.01.2007

Amount of archival material

628

0

0

12.10

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -