Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Zubrzycach

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1936
Stanesamt Sauerwitz 1874 - 1936
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes 110 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 15 j.a.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

123

0

0

0.98

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -