Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Zopowych

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1936
Standesamt Soppau 1874 - 1936
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes 123 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 56 j.a.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

167

0

0

1.11

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -