Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Grodkowie

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1878-1914
Standesamt Alt Grottkau 1878 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes 86 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 16 j.a.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

100

0

0

0.56

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -