Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Głubczyc

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1265-1940
- brak danych - 1265 - 1940
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska niemiecki
czeski
łaciński
spis roboczy Yes 3 j.a.
inwentarz książkowy Yes 164 j.a.
Pierwsza wzmianka dotycząca Głubczyc znajduje się w dokumencie księcia Ottona z Ołomuńca z 1107 roku, w którym przekazuje on kościołowi św. Wacława w Ołomuńcu ziemię nad rzeką Osłobodą w kierunku Głubczyc. Głubczyce początkowo były osadą targową. W 1187 roku książę Włodzimierz Ołomuniecki przypuszczalnie za aprobatą króla czeskiego Fryderyka nadał Głubczycom prawa miejskie, które następnie zostały zatwierdzone przez króla Ottokara II w 1275 roku. Do roku 1482 pozostawały pod rządami Przemyslidów, nastepnie zostały połaczone z księstwem karniowskim, które 1742 roku przeszło we władanie Prus. Do Śląska Głubczyce zostały przyłączone w 1506 roku, w latach 1523-1622 miasto stanowiło własność margrabiów lub elektorów z dynastii Hohenzollernów. Następnie przeszło we władanie książąt Lichtanstein i stanowiło ich własność do 1742 roku. Z zachowanych dokumentów wynika, że Głubczyce miały duże znaczenie gospodarcze. Świądczą o tym liczne przywileje dla miasta.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Domska, Opole 1993]
Dokumenty: nadanie i potwierdzenie praw i przywilejów, zatwierdzenie fundacji, darowanie długów, majątki, poświadczenie kupna, i sprzedaży, sprawy sporne, testament, długi, nadanie praw szlacheckich, poświadczenie prawego urodzenia, zbiór praw miejskich Głubczyc, uwolnienie z poddaństwa (103 j.a.), Księgi: księga orzeczeń Sądu Miejskiego, urbarze, akta dotyczące Gwardii Narodowej w Głubczycach 1775-1806, 1848 (4 j.a.), Akta: dotyczące ordynacji krajowej księstwa Jaegendorf, w sprawie zakwaterowania i zaopatrzenia wojska, w sprawie wyszynku piwa, protokól kontroli fabryki włókienniczej, odciski pieczęci, akta w sprawie połowu ryb, sprawy budowlane i remonty ratusza, murów miejskich, bram, akta szkolne, budżet miasta, sprawozdania o stanie i administracji Głubczyc; przes.1926/2014: dokument pergaminowy 1755 (1 j.a.) Dokumenty - 37 j.a. przekazało AP Wrocław w 1999 roku (54-2/99).W zespole znajduje się księga praw miejskich Głubczyc przekazana 29.07.2002 r. Zmiany w rozmiarze zatwierdzono na posiedz. K.M. w dniu 06.11.2009 r., zmikrofilmowano j.a. o sygn. 1-65, 86-121

Amount of archival material

167

164

0

0.74

0.69

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -