Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Radomsko z siedzibą w Zakrzówku

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
- brak danych - 1864-1945
- brak danych - 1864 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ukazem carskim z dnia 15 III 1859 r. dotyczącym reorganizacji gmin wiejskich w Królestwie Polskim została utworzona gmina Radomsk z siedzibą w Stobiecku Miejskim, położona na terenie powiatu piotrkowskiego, guberni warszawskiej. Z chwilą utworzenia guberni piotrkowskiej w 1867 r. weszła w jej skład i znalazła się w powiecie noworadomskim, który został wydzielony z powiatu piotrkowskiego. Według stanu z 1881 r. do gminy należały następujące wsie: Bartodzieje, Bobry, Bogwidzowy, Borowie, Borowiec, Folwarki Miejskie, Kępa, Młodzowy, Okrajszów, Nadborowie, Podcerkowizna, Saniki, Stobiecko Miejskie, Sucha Wieś, Szczepocice. W latach 1914-1918 zniesiony został dotychczasowy podział na gubernie. W austriackiej strefie okupacyjnej Gubernatorstwa Lubelskiego gmina Radomsk znalazła się w składzie poszerzonego powiatu zarządzanego przez Komendę Powiatową w Noworadomsku. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 r. gmina znalazła się wraz z powiatem noworadomskim w województwie łódzkim. Wydany 28 XI 1918 r. Dekret wprowadził w miejsce pełnomocników gminnych - rady gminne, jako organa zarządzające. Z dniem 13 IX 1922 r. miastu Noworadomsk przywrócona została nazwa Radomsko, natomiast w gminie używano nadal nazwy Radomsk. W 1932 r. przeniesiono siedzibę Urzędu Gminy Radomsko ze wsi Stobiecko Miejskie do wsi Zakrzówek. Dekret z 1918 r. obowiązywał do wydania ustawy z dnia 23 III 1933 r., o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego.W miejsce Urzędów Gminy wprowadzono Zarządy Gminy. W okresie okupacji niemieckiej gmina znałazła się w granicach Dystryktu Radomskiego Generalnej Guberni. Z chwilą wyzwolenia kraju w 1945 r., na mocy ustawy Krajowej Rady Narodowej z 11 IX 1944 r.powołano Gminną Radę Narodową w Radomsku. - Wójt Gminy i Zarząd Gminy: sprawy organizacyjne (2 j.a.) zebrania gminne (7 j.a.), wybory urzędników gminnych (15 j.a.), zarządzenia władz zwierzchnich (27 j.a.), korespondencja wójta gminy (32 j.a.), towarzystwa włościańskie (19 j.a.), Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa (19 j.a.), dochody gminy - podatki (60 j.a.), przymusowe ubezpieczenia (10 j.a.), egzekucje administracyjne (8 j.a.), inwentarze po zmarłych (10 j.a.), ogólno-gospodarcze (7 j.a.), drogi i mosty (16 j.a.), szkolnictwo powszechne (13 j.a.), zdrowie publiczne (29 j.a.), weterynaria i hodowla (7 j.a.), koncesje na targi i rzemiosło (19 j.a.), sprawy przemysłowe (3 j.a.), rolnictwo i leśnictwo (15 j.a.), wybory do Dumy Państwowej (2 j.a.), wydawanie zaświadczeń (10 j.a.), sprawy wyznaniowe (10 j.a.), , ewidencja i kontrola ruchu ludności (37 j.a.), bezpieczeństwo i porządek publiczny (40 j.a.), sprawy wojskowe (59 j.a.), sprawy policyjne (36 j.a.), sprawy sądowe (47 j.a.), publikowanie ogłoszeń dla mieszkańców (5 j.a.), statystyka rolna i ogólna (19 j.a.), dzienniki korespondencyjne (8 j.a.), tabela likwidacyjna wsi Szczepocice (1 j.a.), księgi ludności stałej (7 j.a.),
Urząd Gminy i Zarząd Gminy
- Dział Ogólno-Organizacyjny: okólniki, wybory rad gminnych, sołtysów, protokoły posiedzeń Rady Gminy, księgi uchwał Rady Gminy, (26 j.a.)
- Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, korespondencja dotycząca budżetów, księgi kasowe, podatki, (93 j.a.)
- Dział Gospodarki Gminnej: reperacja dróg i mostów, szarwarki, zwalczanie chorób zakaźnych, opieka społeczna, emigracja sezonowa robotników, statystyka, (76 j.a.)
- Dział Administracyjny: wybory do Sejmu i Senatu, ewidencja i kontrola ruchu ludności, dowody osobiste, (146 j.a.)
Zarząd Gminy 1939-1945: sprawy personalne funkcjonariuszy gminnych, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, rejestry podatkowe, danina wojenna od mieszkańców, statystyka rolna, ewidencja i kontrola ruchu ludności (45 j.a.)
Jednostki o sygn.: 602, 608, 626, 658, 660, 682, 684, 698, 701, 702, 703, 724, 739, 740, 746, 753, 785, 787, 795, 796, 818, 819, 824, 825, 826, 850, 854, 875, 881, 900, 913, 926, 944, 953, 960, 961, 962, 963, 968, 979, 983 nie zostały odnalezione.

Amount of archival material

984

984

0

8.95

8.95

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -