Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Drobnej Własności Rolnej w Piotrkowie

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
- brak danych - 1932-1942
- brak danych - 1932 - 1942
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powołany do życia rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 23.08.1932 r. Działał przy Powiatowym Związku Komunalnym w Piotrkowie. Przewodniczącego i skład mianował Prezes Sądu Okręgowego spośród kandydatów przedstawionych przez Wydział Powiatowy. Do kompetencji urzędu należało orzecznictwo w sprawie kredytowania i zadłużenia drobnej (do 50 ha) własności rolnej. Zawiera jednostkowe akta spraw rozpatrywanych przez Urząd, sprawozdania statystyczne, okólniki i zarządzenia, korespondencję z innymi instytucjami. - brak danych -

Amount of archival material

2932

2932

0

8.00

8.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -