^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Urodzenia Zaślubienia i Zeyścia Gminy Jnowłodzkiey w Powiecie Brzezińskim z Roku Tysiąc Ośmset dziesiątego

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
dokumentacja aktowa 2
- brak danych -
1810

1810 - 1810
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
do konserwacji
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
znajdują również się akta urodzeń i małżeństw gminy wiejskiej oraz skorowidz (do urodzeń, małżeństw i zgonów)
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Inowłódz -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

akta metrykalne -

Javascript support needed to browse indexes