Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Gminy Lubania

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1808-1825
- brak danych - 1808 - 1813
1815 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Obowiązek rejestracji narodzeń, ślubów i zgonów wprowadził w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona obowiązujący na mocy artykułu 69 Konstytucji z 1807 roku. Dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 roku (obowiązujący od 1 V 1808 r.) wprowadził urzędy i akta stanu cywilnego, w których miano dokonywać rejestracji. Księgi stanu cywilnego wspólnie dla wszystkich wyznań prowadzić mieli urzędnicy świeccy, lecz z braku fachowych kadr, zadania te przejęli faktycznie duchowni. Nakazano im jednak spisywać najpierw akt cywilny, a dopiero potem dopełnić obrządek religijny. Ślubów cywilnych i rozwodów w miastach udzielali prezydenci i burmistrzowie, natomiast w gminach ślubu udzielali duchowni (proboszczowie) pełniący obowiązki urzędnika stanu cywilnego.Księgi prowadzone były w dwóch egzemplarzach, z których jeden był przekazywany wraz z dowodami do akt małżeństw (inaczej allegatami, aneksami) do archiwum właściwego sądu pokoju, a drugi po sprawdzeniu w tymże sądzie, zwracany był urzędnikowi (duchownemu) prowadzącemu urząd stanu cywilnego. Odrębne prowadzenie w Królestwie Polskim akt stanu cywilnego i akt metrykalnych zakończono po powierzeniu proboszczom w roku 1825 oficjalnie funkcji urzędnika stanu cywilnego. W Lubani rolę urzędnika stanu cywilnego w latach 1808-1820 pełnił proboszcz ksiądz Józef Gorzkowski, od lipca 1820 roku ksiądz Ignacy Sobociński Dziekan Bialski zastępca urzędnika stanu cywilnego, a od sierpnia 1820 do 1824 ksiądz Andrzej Czepkowski, natomiast w latach 1824-1825 ksiądz Aleksander Turżański. Wpisów dokonywano w księgach otrzymanych z Sądu Pokoju w Rawie. Księgi zawierają ponumerowane i ostemplowane karty ("SPPR"). Akta prowadzono w układzie rocznym, dokonując wpisów kolejno w obrębie serii (urodzenia, małżeństwa i zgony). Przed aktami ślubów zapisywano zapowiedzi. Na ostatniej stronie figurują adnotacje sądu o prawidłowych wpisach i liczbie zapisanych kart. W księgach z lat 1823-1824 stosowano pieczęć okrągłą tuszową z herbem Królestwa Polskiego z napisem w otoku: Królestwo Polskie Sąd Pokoju Powiatu Rawskiego. Księga z roku 1808-1809 nie posiada skorowidza, od roku 1811 prowadzone są skorowidze w układzie alfabetycznym według nazwisk. Księgom ani w parafii, ani w archiwum sądowym nie nadawano sygnatur. Po uporządkowaniu w APTM otrzymały sygnaturę ciągłą od 1 do 30. Roczne księgi metrykalne wspólne dla akt urodzeń, małżeństw i zgonów, dowody do akt małżeństw. zdigitalizowano
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/439/0/-/1 Xiążka Parafii Lubańskiey Stanu Cywilnego Roku 1808 i [180]9 1808-1809 92
49/439/0/-/2 Annexa Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Lubańskiey,z roku 1810go 1808-1809 36
49/439/0/-/3 Akta Cywilne Zapowiedzi y Zaślubienia w Gminie Lubańskiey Powiecie Rawskim Departamencie Warszawskim od Dnia Pierwszego Miesiąca Stycznia Roku Tysiąc Ośmset Dziesiątego 1810 22
49/439/0/-/4 [Dowody do akt małżeństw] 1810 19
49/439/0/-/5 Akta cywilne Gminy Lubańskiey Roku 1811 1811 95
49/439/0/-/6 Annexa Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Lubańskiey z Roku 1811 1811 36
49/439/0/-/7 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Lubańskiey w Powiecie Rawskim Departamencie Warszawskim dnia 1o Miesiąca Stycznia 1812 roku rozpoczęte 1812 74
49/439/0/-/8 Annexa do Aktów Cywilnych Gminy Lubańskiey Roku Tysiąc Ośmset Dwunastego 1812 17
49/439/0/-/9 [Dowody do akt małżeństw] 1813 31
49/439/0/-/10 Akta Cywilne Gmin Parafii Lubańskiey na Rok 1815 1815 77
49/439/0/-/11 Annexa Do Aktów Cywilny Gmin Parafii Lubańskiey Roku 1815 1815 54
49/439/0/-/12 Akta Cywilne Gmin Parafii Lubańskiey Roku Tysiąc Ośmset Piętnastego 1816 66
49/439/0/-/13 Annexa do Aktów Cywilnych Parafii Lubańskiey Roku Tysiąc Ośmset Szestnastego 1816 64
49/439/0/-/14 Anexa do aktów ślubnych par.Lubańskiej 1817 63
49/439/0/-/15 Akta Cywilne Gmin Parafii Lubańskiey Roku Tysiąc Ośmset Ośmnastego 1818 72
1 2

Amount of archival material

30

30

0

0.40

0.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -