Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czyżewie

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
- brak danych - 1860-1938
- brak danych - 1860 - 1938
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes 97 j.a..
spis roboczy Yes 24 j.a.
- brak danych - - brak danych - Zmikrofilmowane lata 1860-1885, mikrofilm nr C.450-453; C.5638-5649; C.5790-5794; C5875-5879; Zdigitalizowane lata 1860-1911

Amount of archival material

121

0

0

1.71

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -