Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czyżewie

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
- brak danych - 1826-1938
- brak danych - 1826 - 1938
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes 171 j.a.
indeks osobowy No - brak danych -
spis roboczy Yes 20 j.a.
- brak danych - - brak danych - Zmikrofilmowane lata 1860-1885, mikrofilm nr C.450-453; C.5638-5649; C.5790-5794; C5875-5879; Zdigitalizowane lata 1860-1912

Amount of archival material

191

0

0

2.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -