Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dąbrówce Kościelnej

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
- brak danych - 1812-1932
- brak danych - 1812 - 1813
1817 - 1822
1882 - 1896
1887 - 1932
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

9

0

0

0.16

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -