Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rosochatem

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
- brak danych - 1808-1936
- brak danych - 1808 - 1936
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes 183 j.a.
indeks osobowy No - brak danych -
spis roboczy Yes 12 j.a.
- brak danych - - brak danych - Zmikrofilmowane lata 1808-1880, mikrof. Nr C.603-653; C.5650-5661; C.5795-5799; zdigitalizowano lata 1601-1723, 1881-1911, sygn.1, 128-178

Amount of archival material

195

0

0

2.99

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -